Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605     UWAGA!!!  Od stycznia 2017 r. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny zostały przeniesione na ul. Reja 15/3 (budynek po dawnej poradni podstawowej opieki zdrowotnej)

Dla pacjenta

Narodowy Funduszu Zdrowia zaprasza kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem sprawowanej w placówkach medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W tym celu Fundusz opracował ankietę, która dostępna jest na stronie internetowej Centrali NFZ. Ankietę można wypełniać do połowy marca.Adres ankiety: : http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ankieta-nfz-dotyczaca-opieki-nad-kobieta-w-okresie-fizjologicznej-ciazy-porodu-pologu-oraz-opieki-nad-noworodkiem,6967.html


Ankieta satysfakcji pacjenta 

 


 

Opieka duszpasterska

 


 

Programy profilaktyczne

 


 

Usługi komercyjne

 


 

Kombatanci

 


 

Do pobrania

 


 

Rzecznik praw pacjenta

 


 

Bezpieczny szpital - bezpieczny pacjent

 


 

Komisja etyczna

 


 

Prawa i obowiązki pacjenta

 


 

Prawo do świadczeń poza kolejnością

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy