Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605     UWAGA!!!  Od stycznia 2017 r. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny zostały przeniesione na ul. Reja 15/3 (budynek po dawnej poradni podstawowej opieki zdrowotnej)

Zamówienia Publiczne

KONKURSY

ZAMÓWIENIA DO 30.000 €

POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30.000 €

POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 221.000 €

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy