Ważne komunikaty:
W dniach 9-12.11.2018 konsultacje komercyjne możliwe pod numerem 24-3645161, komercyjne badania USG 24-3645134

Organy Spółki

 

Zgromadzenie Wspólników Spółki

 

Gmina - Miasto Płock reprezentowana przez Prezydenta Miasta Płocka

 

Rada Nadzorcza Spółki:

 

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Dorota Anna Gałczyńska – Zych
  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Krupa
  • Sekretarz Rady Nadzorczej - Dorota Magdalena Głuchowska
  • Członek Rady Nadzorczej - Wojciech Ostrowski

 

Zarząd Spółki

 

Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

 

  • Prezes Zarządu - Ewa Grażyna Nieścierenko 
  • Wiceprezes Zarządu - Marek Stawicki

 

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy