Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605     UWAGA!!!  Od stycznia 2017 r. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny zostały przeniesione na ul. Reja 15/3 (budynek po dawnej poradni podstawowej opieki zdrowotnej)

Ordynatorzy

 

 

Poznaj Ordynatorów w naszym szpitalu:

 

Barbara Brzeska-Kuligowska 

 • Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych
 • posiada specjalizację II˚ z chorób wewnętrznych
 • komórka organizacyjna - Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Świętej Trójcy przy ul. Kościuszki 28

 

Jarosław Steckiewicz 

 • Ordynator Oddziału Pediatrycznego
 • posiada specjalizację II˚ z pediatrii oraz II˚ z alergologii
 • dr n. med. w zakresie medycyny
 • komórka organizacyjna – Oddział Pediatryczny Szpitala Świętej Trójcy przy ul. Kościuszki 28

 

Wiktor Tołubiński 

 • Ordynator Oddziału Psychiatrycznego z Pododziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
 • posiada specjalizację II˚ z psychiatrii
 • komórka organizacyjna – Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Świętej Trójcy przy ul. Kościuszki 28

 

Tadeusz Żurawik

 • Ordynator Oddziału Ginekologiczno - Położniczego
 • posiada specjalizację II˚ z ginekologii i położnictwa
 • komórka organizacyjna – Oddział Ginekologiczno - Położniczy Szpitala Świętej Trójcy przy ul. Kościuszki 28

Izabela Krukiewicz - Ruta

 • Ordynator Oddziału Neonatologicznego
 • posiada specjalizację II˚ z neonatologii
 • komórka organizacyjna – Oddział Neonatologiczny Szpitala Świętej Trójcy przy ul. Kościuszki 28

 

 Piotr Branczewski 

 • Ordynator Oddziału Ortopedycznego
 • posiada specjalizację II˚ z ortopedii i traumatologii
 • komórka organizacyjna – Oddział Ortopedii Szpitala Świętej Trójcy przy ul. Kościuszki 28

 

Paweł Sobieski 

 • Ordynator Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
 • posiada specjalizację II˚ z chirurgii ogólnej oraz specjalizację II˚ z chirurgii onkologicznej
 • odbył szkolenie z zakresu USG diagnostyki naczyń
 • skończył podyplomowe studia z zakresu ekonomiki zdrowia
 • komórka organizacyjna – Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Świętej Trójcy przy ul. Kościuszki 28

 

Halina Kisielewska

 • konsultant ds. medycznych w zakakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ds. medycznych przychodni specjalistycznej
 • posiada specjalizację medycyny ogólnej
 • komórka organizacyjna – Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Miodowa 2

  

Beata Fuz 

 • konsultant ds. medycznych zakresie stomatologii
 • posiada specjalizację I˚ ze stomatologii ogólnej
 • komórka organizacyjna – Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Reja 15

 

Marek Więcek 

 • Ordynator Oddziału Rehabilitacji
 • posiada specjalizację II˚ z rehabilitacji medycznej
 • komórka organizacyjna – Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu Szpitala Świętej Trójcy przy ul. Kościuszki 28, Centralny Ośrodek Rehabilitacji przy ul. Tysiąclecia13

 

Małgorzata Biniewicz 

 • konsultant ds. medycznych zakresie radiodiagnostyki
 • posiada specjalizację II˚ z radiodiagnostyki
 • komórka organizacyjna – Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Świętej Trójcy przy ul. Kościuszki 28

 

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy