Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 600 579/ 606 251 066
zapisz do PDF    drukuj

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Kościuszki 28

 

Kierownik - 24/ 364 51 72

 

 

Kierownik Zakładu

Iwona Olkowicz, Specjalista Diagnostyki Laboratoryjnej

 


          Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest nowoczesnym laboratorium, wpisanym na listę ewidencji laboratoriów prowadzonych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 2677.

          W ZDL pracuje wykształcona i kompetentna kadra 11 diagnostów laboratoryjnych, w tym 5 specjalistów z analityki medycznej i laboratoryjnej diagnostyki medycznej, 1 diagnosta specjalista mikrobiologii, 2 diagnostów posiadających specjalizację I°, 1 diagnosta w trakcie specjalizacji, 2 młodych diagnostów oraz 16 starszych techników analityki medycznej.

          Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest wyposażony w nowoczesny sprzęt następujących firm : Sysmex, Roche Diagnostics, Simens, Ortho Clinical Diagnostics, Bioksel.

          Wykonujemy szeroki panel badań laboratoryjnych umożliwiający lekarzom podjęcie właściwej diagnozy. Panel ten obejmuje badania hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, immunologiczne, serologiczne, wirusologiczne, i bakteriologiczne.

          Laboratorium uczestniczy w Zewnętrznych Kontrolach Jakości Badań organizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki tj. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Polmikro, Quality Control Serwis QCS, Randox –RIQAS, Sysmex Europe GMBH.

  

Pracownie diagnostyki laboratoryjnej:

 • Hematologii,
 • Biochemii,
 • Koagulologii,
 • Analityki ogólnej,
 • Immunochemii i Serologii.

 

Punkty pobrań materiału do badań:

 • ul. Kościuszki 28, Płock tel. 24/364-51-35 lub 68, codziennie w godzinach 7.15 – 20.00
 • ul. Miodowa 2, Płock tel. 24/364-53-10, codziennie w godzinach od 7.15 – 10.00
 • ul. Reja 15, Płock tel. 24/364-53-79, codziennie w godzinach od 7.15 – 10.00
 • ul. Zielona 40, Płock tel. 24/364-54-02, wtorek i czwartek w godzinach od 7.15 – 10.00

  

Wydawanie wyników:

 • Codziennie w godzinach pracy laboratorium (7.15 – 20.00 )

 

Pracownia bakteriologiczna

ul. Kościuszki 28, Płock

tel.: 24/364-52-40

 

Materiał do badań bakteriologicznych pobierany jest:

 • od poniedziałku do piątku - od 7.30 do 15.00
 • w soboty - od 8.00 do 12.00

 

Wydawanie wyników:

 • od poniedziałku do piątku - od 10.00 do 15.00 (istnieje możliwość odebrania wyniku z Laboratorium Szpitala Świętej Trójcy do godziny 18.00 po wcześniejszym osobistym ustaleniu z pracownikami Pracowni bakteriologicznej)
 • w soboty - od 10.00 do 12.00

 

Pracownia Bakteriologii wykonuje badania z zakresu mikrobiologicznej diagnostyki lekarskiej. Wynik badania obejmuje identyfikację drobnoustrojów chorobotwórczych, oznaczenie ich lekowrażliwości oraz interpretację zgodnie z zaleceniami Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów.

 

Partnerzy