Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605     UWAGA!!!  Od stycznia 2017 r. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny zostały przeniesione na ul. Reja 15/3 (budynek po dawnej poradni podstawowej opieki zdrowotnej)

Dane adresowe

 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
 

09-402 Płock ul. Kościuszki 28

fax 024/ 364-51-02 
 

e-mail: sekretariat@plockizoz.pl

 

 

Nr rachunku bankowego: 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

 

NIP: 774-28-24-705

REGON: 611416590

KRS: 0000214083

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS.

Wysokość kapitału zakładowego 37 618 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy