Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605     UWAGA!!!  Od stycznia 2017 r. Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny zostały przeniesione na ul. Reja 15/3 (budynek po dawnej poradni podstawowej opieki zdrowotnej)

1% podatku dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o

Sam zdecyduj na jaki cel ma być przeznaczony 1% Twojego podatku za rok 2015.

 

Dlaczego warto przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Płocku?

  • Tę kwotę i tak trzeba zapłacić do Urzędu Skarbowego. Możemy sami zadecydować, na co zostaną przekazane te pieniądze.
  • Każda złotówka zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla placówek służby zdrowia w miejscu ich gromadzenia, co wpłynie na podniesienie standardu usług medycznych, świadczonych również w naszym szpitalu.

 

Jak przekazać 1% na rzecz Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Płocku?

 

Wystarczy dobra wola i wypełnienie jednego z formularzy PIT, w których w odpowiedniej rubryce należy wpisać numer KRS: 0000161803 oraz wliczoną kwotę stanowiącą 1% należnego podatkupodając szczegółowy cel – dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.. Resztą formalności zajmie się Urząd Skarbowy.

Każda ofiarowana złotówka zostanie przekazana na zakup specjalistycznego sprzętu dla naszych placówek.

Za podjęcie decyzji o przekazaniu 1% na ten szlachetny cel serdecznie dziękujemy.

 

Do pobrania:

1% podatku (87.14kB)
Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy